Forsa kvarn ekonomisk förening


Föreningen har till ändamål att bevara kvarnbyggnadens exteriör och interiör, och använda byggnaden för främst konstnärlig verksamhet, men även andra arrangemang.

Föreningen bildades i slutet av 2006 och har under årligen från 2006 anordnat konst- och hantverksutställningar i Forsa kvarn, Dannike. Utställningarna har även kompletterats med musikevenemang.

Styrelsen består för närvarande av:

ordförande Magnus Carlsson 031-276101 magnus.s.carlsson@tele2.se
sekreterare Malin Kronander 070-4957029 malin.kronander@icloud.com
kassör Lillemor Lindberg 033-281485 lillemorlindberg09@gmail.com
övrig ledamot Anette Gissberg 033-281166 anette@gissberg.se

Copyright: Forsa kvarn ekonomisk förening
Last revised: december 12, 2015