Tidningsartikel från GP, troligen 1960-tal

 

Tidningsartikel från BT, 1980-tal