Prostmordet i Dannike 1827


Om man vid Forsa kvarn, svänger av på en grusväg i riktning mot Dannike kommer man strax till en rest sten på höger hand med inskriptionen "prosten J.M.Lidell mördades här D24 Juli 1827 E BR. 13:7". Där har stenen stått sedan 1918.

Prosten förmanade Magnus Svenkvist, före detta trädgårdsmästaren på Torpa, att inte vara så sträng mot sin fru. Men Svenkvist blev så arg på prosten för det han sagt att han beslöt sig för att mörda honom. Prosten Lidell färdades ofta på vägen mellan Länghem och Dannike och där någonstans skulle mordet ske planerade Svenkvist. Första försöket misslyckades, prosten hade nämligen med sig en dräng, och då insåg Svenkvist att om han sköt prästen var han tvungen att skjuta drängen också, så han avstod. Men en annan dag när Lidell var på hemväg från Dannike kyrka slog Svenkvist till. Han var inte nykter när han sköt prästen. Priset han fick betala var att bli avrättad året därpå, 1828. Det sägs att han var den sista som blev avrättad med bila i Svenljunga.

"Min mor gick och läste för prosten Lidell i Länghem. Det var en snäll präst, riktigt, riktigt. Det var en här som var en supare och slog kvinnan och barnen i hemmet. Prosten hade varnat honom. Så en söndag hade prosten varit i Dannike och predikat. Då stod karln bakom en gran. Han hade tagit bössan om morgonen och sagt till hustrun: i dag ska det allt lyckas att kunna skjuta något. Han sköt prosten och de bar upp honom i Torpa slott. Där han låg i två dagar, sedan dog han. Det syns blodfläckar på golvet där än i dag. De får inte bort blodet och det är över hundra år sedan. De avrättade mördaren i Sexdrega. Först högg de av honom ena näven, sedan den ena foten och så huvudet. "

Detta berättas av Johanna Karlsson, född 1849 i ToarpCopyright: Forsa kvarn ekonomisk förening
Last revised: november 10, 2011